W skład opłaty stałej wchodzi:

✔ prowadzenie Ksiąg Rachunkowych,

✔ prowadzenie rejestrów VAT,

✔ opracowanie planu kont,

✔ dotyczy osób fizycznych: rozliczenie właścicieli z ZUS, naliczenie zaliczek na podatek, sporządzenie i złożenie elektroniczne deklaracji PIT-36 lub PIT-36L i deklaracji VAT-7/VAT-UE;

✔dla osób prawnych: naliczenie zaliczek na podatek oraz sporządzenie i elektroniczne złożenie deklaracji CIT-8 i VAT-7/VAT-UE

od 650 zł netto