W skład opłaty stałej wchodzi:

✔ prowadzenie Ksiąg Rachunkowych,

✔ prowadzenie rejestrów VAT,

✔ opracowanie planu kont,

✔ dotyczy osób fizycznych: rozliczenie właścicieli z ZUS, naliczenie zaliczek na podatek, sporządzenie i złożenie elektroniczne deklaracji PIT-36 lub PIT-36L i deklaracji VAT-7/VAT-UE;

✔dla osób prawnych: naliczenie zaliczek na podatek oraz sporządzenie i elektroniczne złożenie deklaracji CIT-8 i VAT-7/VAT-UE

do 9 dokumentów miesięcznie:  500 zł netto 615 zł brutto)
od 10 do 24 dokumentów miesięcznie: 650 zł netto (799,50 zł brutto)
od 25 do 50 dokumentów miesięcznie:  800 zł netto (984 zł brutto)
od 51 do 100 dokumentów miesięcznie: 1150 zł netto (1414,50 zł brutto)
od 101 do 150 dokumentów miesięcznie: 1700 zł netto (2091 zł brutto)
od 151 do 200 dokumentów miesięcznie: 2000 zł netto (2460 zł brutto)
powyżej 200 dokumentów miesięcznie: stawka jest uzgadniana indywidualne