W skład opłaty stałej wchodzi:

✔ prowadzenie Ksiąg Rachunkowych,

✔ prowadzenie rejestrów VAT,

✔ opracowanie planu kont,

✔ dotyczy osób fizycznych: rozliczenie właścicieli z ZUS, naliczenie zaliczek na podatek, sporządzenie i złożenie elektroniczne deklaracji PIT-36 lub PIT-36L i deklaracji VAT-7/VAT-UE;

✔dla osób prawnych: naliczenie zaliczek na podatek oraz sporządzenie i elektroniczne złożenie deklaracji CIT-8 i VAT-7/VAT-UE

do 9 dokumentów miesięcznie:  625 zł netto 768,75 zł brutto)
od 10 do 24 dokumentów miesięcznie: 812,50 zł netto (999,38 zł brutto)
od 25 do 50 dokumentów miesięcznie:  1000 zł netto (1230 zł brutto)
od 51 do 100 dokumentów miesięcznie: 1437,50 zł netto (1768,13 zł brutto)
od 101 do 150 dokumentów miesięcznie: 2125 zł netto (2613,75 zł brutto)
od 151 do 200 dokumentów miesięcznie: 2500 zł netto (3075 zł brutto)
powyżej 200 dokumentów miesięcznie: stawka jest uzgadniana indywidualne