W skład opłaty za obsługę wchodzi:

✔ rozliczenie i rejestracja w ZUS pracowników,

✔ wysyłka elektroniczna ZUS i PIT,

✔ wydruk dokumentów IMIR,

✔ naliczenie zaliczek na podatek PIT-4R, PIT-8AR,

✔ karty wynagrodzeń, rozliczenie roczne PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR,

✔ wystawianie zaświadczeń o zarobkach,

✔ wypełnianie wniosków ZUS: Z3, Z3a,

✔ naliczenie wynagrodzenia i zasiłków chorobowych,

✔ prowadzenie akt pracowniczych,

✔ prowadzenie kartoteki urlopowej.

Naliczenie płacy (tylko płaca zasadnicza): 32 zł netto od pracownika

Naliczenie złożonych płac (płaca zasadnicza + stawka godzinowa + dodatki): 82 zł netto

Obsługa kadrowo-płacowa (tylko płaca zasadnicza): 63 zł netto od pracownika

Obsługa kadrowo płacowa złożona (płaca zasadnicza + stawka godzinowa + dodatki): 100 zł netto

Obsługa umów zleceń : 50 PLN netto od każdego dokumentu

Obsługa umów o dzieło : 37,50 PLN netto od każdego dokumentu

Umowa o pracę z harmonogramem – prowadzenie kadr i płac: 87,50 PLN netto

Umowa o pracę dla obcokrajowców – prowadzenie kadr i płac: 87,50 PLN netto

Założenie teczki akt osobowych dla nowo zatrudnionego pracownika 50 PLN netto

Rozliczenie PFRON pracowników niepełnosprawnych: 31,25 PLN netto od pracownika

Wyliczenie delegacji zagranicznej: 25 PLN/ szt zł netto

Usługa nie obejmuje rozliczenia czasu pracy kierowców.
Korekta rozliczenia po zamknięciu miesiąca zawiniona przez zleceniodawcę: 125 zł netto za m-c

.

Zmiana cen obowiązuje jedynie po podpisaniu aneksu, zaakceptowanego przez obydwie strony.