Pamiętaj, że wybierając nasze usługi masz zapewnione:

✔ bezpłatne założenie firmy (wypełnienie wniosku do CEIDG, wypisanie pełnomocnictw do urzędu skarbowego UPL-1 i do ZUS ZUS-PEL)

✔ prowadzenie Ewidencji ryczałtowej od przychodów ewidencjonowanych oraz książkę przychodów i rozchodów,

✔ prowadzenie rejestrów VAT

✔ comiesięczne informowanie o wysokości składek ZUS

✔ naliczanie podatku od ewidencji ryczałtowej PPE oraz podatku na zasadach ogólny PIT5/5L

✔ informację o wyniku zamknięcia miesiąca

✔ sporządzenie i elektroniczna wysyłka deklaracji: PIT28, VAT-7/VAT-UE, PIT36/PIT36

 

od 175 zł netto za mc (zapytaj o ofertę )