Cennik usług księgowych

Wysokość opłaty zależy od kwestii, czy firma jest czynnym podatnikiem VAT, czy jest z niego zwolniona. Pamiętaj, że wybierając nasze usługi masz zapewnione:✔ prowadzenie Ewidencji ryczałtowej od przychodów ewidencjonowanych,

✔ prowadzenie rejestrów VAT

✔ comiesięczne informowanie o wysokości składek ZUS

✔ naliczanie podatku od ewidencji ryczałtowej

✔ informację o wyniku zamknięcia miesiąca

✔ sporządzenie i elektroniczna wysyłka deklaracji: PIT28, VAT-7/VAT-UE120 PLN netto opłata stała do 30 dokumentów, za każdy dodatkowy: 1,50 PLN


259 PLN netto opłata stała do 80-100 dokumentów, za każdy dodatkowy: 1,50 PLN


609 PLN netto opłata stała do 200-250 dokumentów, za każdy dodatkowy: 1,50 PLN


Dokument: dokument podlegający księgowaniu: faktury sprzedażowe , zakupowe i kosztowe, dowody wewnętrzne, polecenia księgowania, wyciągi bankowe, raporty kasowe, listy płat, noty księgowe i inne.


Zmiana cen obowiązuje jedynie po podpisaniu aneksu, zaakceptowanego przez obydwie strony.

W opłatę wlicza się:


✔ prowadzenie książki przychodów i rozchodów

✔ prowadzenie rejestrów VAT

✔ sporządzanie oraz elektroniczna wysyłka deklaracji: PIT-36/PIT36L, VAT-7/VAT-UE179 PLN netto opłata stała do 30 dokumentów, za każdy dodatkowy: 2,50 PLN


389 PLN netto) opłata stała do 80-100 dokumentów, za każdy dodatkowy: 2,50 PLN


799 PLN netto opłata stała do 200-250 dokumentów, za każdy dodatkowy: 2,50 PLN
Dokument: dokument podlegający księgowaniu: faktury sprzedażowe , zakupowe i kosztowe, dowody wewnętrzne, polecenia księgowania, wyciągi bankowe, raporty kasowe, listy płat, noty księgowe i inne.


Zmiana cen obowiązuje jedynie po podpisaniu aneksu, zaakceptowanego przez obydwie strony.

W skład opłaty stałej wchodzi:


✔ prowadzenie Ksiąg Rachunkowych,

✔ prowadzenie rejestrów VAT,

✔ opracowanie planu kont,

✔ dotyczy osób fizycznych: rozliczenie właścicieli z ZUS, naliczenie zaliczek na podatek, sporządzenie i złożenie elektroniczne deklaracji PIT-36 lub PIT-36L i deklaracji VAT-7/VAT-UE;

✔dla osób prawnych: naliczenie zaliczek na podatek oraz sporządzenie i elektroniczne złożenie deklaracji CIT-8 i VAT-7/VAT-UE


619 PLN netto opłata stała do 10 dokumentów


1239 PLN netto opłata stała do 11-30 dokumentów, za każdy dodatkowy: 5 PLN


1759 PLN netto opłata stała do 80-100 dokumentów, za każdy dodatkowy: 5 PLN


2789 PLN netto opłata stała do 200-250 dokumentów, za każdy dodatkowy: 5 PLN
Dokument: dokument podlegający księgowaniu: faktury sprzedażowe , zakupowe i kosztowe, dowody wewnętrzne, polecenia księgowania, wyciągi bankowe, raporty kasowe, listy płat, noty księgowe i inne.


Zmiana cen obowiązuje jedynie po podpisaniu aneksu, zaakceptowanego przez obydwie strony.

W skład opłaty za obsługę wchodzi:


✔ rozliczenie i rejestracja w ZUS pracowników,

✔ wysyłka elektroniczna ZUS i PIT,

✔ wydruk dokumentów IMIR,

✔ naliczenie zaliczek na podatek PIT-4R, PIT-8AR,

✔ karty wynagrodzeń, rozliczenie roczne PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR,

✔ wystawianie zaświadczeń o zarobkach,

✔ wypełnianie wniosków ZUS: Z3, Z3a,

✔ naliczenie wynagrodzenia i zasiłków chorobowych,

✔ prowadzenie akt pracowniczych,

✔ prowadzenie kartoteki urlopowej.


Naliczenie płacy (tylko płaca zasadnicza): 25 zł netto od pracownika

Naliczenie złożonych płac (płaca zasadnicza + stawka godzinowa + dodatki): 65 zł

Obsługa kadrowo-płacowa (tylko płaca zasadnicza): 50 zł od pracownika

Obsługa kadrowo płacowa złożona (płaca zasadnicza + stawka godzinowa + dodatki): 80 zł

Obsługa umów zleceń : 40 PLN od każdego dokumentu

Obsługa umów o dzieło : 30 PLN od każdego dokumentu

Umowa o pracę z harmonogramem - prowadzenie kadr i płac: 70 PLN

Umowa o pracę dla obcokrajowców - prowadzenie kadr i płac: 70 PLN

Założenie teczki akt osobowych dla nowo zatrudnionego pracownika 40 PLN

Rozliczenie PFRON pracowników niepełnosprawnych: 25 PLN od pracownika


Wyliczenie delegacji zagranicznej: 20 PLN/ szt (16,26 PLN netto/szt)

Usługa nie obejmuje rozliczenia czasu pracy kierowców.
Korekta rozliczenia po zamknięciu miesiąca zawiniona przez zleceniodawcę: 100 zł za m-c


.


Zmiana cen obowiązuje jedynie po podpisaniu aneksu, zaakceptowanego przez obydwie strony.

Wystawianie faktur: 6,15 PLN/ szt (5 zł netto/szt)

Wezwanie do zapłaty oraz naliczenie odsetek: 25 PLN (20,33 PLN netto)

Korekty niezależne od naszego biura:

- korekta podatku VAT po przejęciu od innego podmiotu: od 150 PLN

- korekta podatku dochodowego po przejęciu od innego podmiotu: od 150 PLN

- korekta deklaracji rozliczeniowych ZUS: DRA wraz z załącznikami, PFRON: Wn-U-G i Wn-D oraz podatkowych: PIT-11, PIT-8AR, PIT-4R i innych: 25 PLN/osoby

- korekta deklaracji PFRON: DEK, INF-1, INF-2 : 70 PLN
przygotowanie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS lub do Urzędu Skarbowego: 20 PLN

przygotowanie sprawozdania dla GUS: od 150 PLN

korespondencja z komornikiem w sprawie zajęcia wynagrodzenia: 30 PLN

przygotowanie wniosku z tytułu ulgi za złe długi: 150 PLN

sporządzenie polityki rachunkowości: od 450 PLN

pozostałe usługi, takie jak: załatwianie formalności w imieniu Klienta, uczestnictwo w spotkaniach: 150 PLN za każdą rozpoczętą godzinę

przygotowanie innych dokumentów nieobjętych cennikiem: od 40 PLN

Konsultacje i doradztwo w zakresie wykraczającym poza ustaloną obsługę: od 100 PLNZmiana cen obowiązuje jedynie po podpisaniu aneksu, zaakceptowanego przez obydwie strony.