Chorobowe przedsiębiorcy – jesień, sezon rozpoczęty
16 października 2018
Rozliczenie roczne PIT za 2018 rok
12 lutego 2019

Samochód w firmie - planowane zmiany w kosztach podatkowych od 2019 roku

Najważniejsza zmiana: samochód jest do celów prywatnych i służbowych: rozliczymy maksymalnie w kosztach podatkowych 75% wartości samochodu. Co to znaczy? Mamy fakturę na paliwo za 100 zł, w koszty rozliczymy 75 zł, pozostałe 25 zł nie będzie kosztem.
Limit kosztów, 75% obejmie również samochodu leasingowane, jednak będą miały one zastosowanie dla umów, które zostaną zawarte po nowym roku, tj. od 1 stycznia 2019 roku. Czyli umowy dzierżawy, leasingu oraz najmu, które zostaną podpisane do końca 2018 roku - skorzystają z obecnych zasad rozliczania w koszty.
Tak, będzie istniała taka możliwość, planowane zmiany nie dotyczą samochodów ciężarowych i do celów wyłącznie dla działalności gospodarczej, które są zgłoszone do urzędu i prowadzą ewidencję przebiegu pojazdu wskazanej w przepisach VAT.
Już nie będziemy prowadzić kilometrówki dla samochodów na podstawie umowy użyczenia, a zamiast tego, w koszty ujmie się tylko 20% z wydatków na auto (oc, paliwo, wyposażenie, naprawy i in.) Z tego względu warto, może rozejrzeć się za własnym samochodem na cele prowadzonej działalności - obniżka w koszty do 75% to nadal
Od nowego roku, planuje się podwyższenie z 20 tysięcy euro, limitu do rozliczenia całkowicie w koszty odpisy amortyzacyjne oraz składki AC, dla: - pojazdów z silnikami spalinowymi i hybrydowymi, na 150 000 zł - pojazdów z silnikiem elektrycznym, na 225 000 zł
Tutaj nie przewidziano zmian na 2019 rok: nadal od aut ciężarowych oraz samochodów osobowych, wykorzystywanych na cele wyłącznie służbowe, gdzie prowadzimy szczegółową kilometrówkę, określoną w ustawie o VAT, odliczymy 100% z faktur. Z vat nadal odliczymy 50%, pozostałe z 50% vat, w 75% wliczymy w koszty podatkowe (zgodnie z planowanymi zmianami, o których pisałam w poprzednich podpunktach)

Zmiany dotyczą samochodów osobowych, zarówno tych w leasingu, na stanie firmy (w środkach trwałych) oraz użyczonych (rozliczanych kilometrówką).