Zakładamy firmę krok po kroku online, przykład: sprzedaż przez internet

Wdrażamy pracę zdalną: skanowanie dokumentów
25 marca 2020
Biznes w czasie zarazy – część 1 – Pisarz
8 kwietnia 2020

O tarczy antykryzysowej z powodu koronawirusa Covid-19, można poczytać wszędzie, wystarczy wpisać w Google: tarcza antykryzysowa i mamy wnioski do zus, urzędu pracy i inne pomoce, dostępne absolutnie wszędzie, więc na wyciągnięcie ręki. Proszę dać znać w komentarzach, czy jest taka potrzeba, to stworzę, kolejny artykuł 🙂

Od razu odpowiem, tarcza nie dotyczy nowych firm, to osłona dla firm, które nie mogą działać w czasie, gdy odcięty się bezpośredni dostęp do klienta.

Jest wiele branż, które nadal mogą działać. W tej sytuacji proszę pamiętać o zdrowym rozsądku i jeśli ktoś nadal chce prowadzić działalność, to przecież nadal może. O branżach bezpiecznych, oraz sposobach przekształcenia działalności, kończę pisać kolejny artykuł.

Tyle tytułem wstępu, rejestrujemy nową firmę 🙂

Firmę można założyć samodzielnie, korzystając z poniższego poradnika, lub umówić się z naszym ekspertem, który przeprowadzi pełen proces rejestracyjny online, wraz z tobą, bez wychodzenia z domu, ani wizyty w urzędzie 🙂

1. Założenie profilu zaufanego EPUAP

Najpierw zakładamy konto na EPUAP: to platforma do załatwiania spraw urzędowych online, oraz za jego pośrednictwem bezpłatnie podpiszemy urzędowe dokumenty: online, bezpłatnie i bez wychodzenia z domu, w dowolnym czasie i miejscu, gdzie mamy dostęp do komputera i internetu 🙂

Zaczynamy!

Poniżej instrukcja krok po kroku, w formie pisemnej (niżej filmik):

 1. Wejdź na epuap.gov.pl
 2. Kliknij Zarejestruj się.
 3. Możesz wybrać ikonę banku i za pośrednictwem logowanie do Twojego banku (tak jak zawsze), założysz konto epuap

 

4. Wypełnij krótki formularz

Jeśli wybierzesz, załóż profil i klikniesz w ikonę Twojego banku, to profil założysz, przez zwykłe logowanie się do Twojego banku i potwierdzając sms kodem.

Pamiętaj, aby potwierdzić założenie profilu przez kliknięcie linka aktywacyjnego, który otrzymasz na maila.

5. Jeśli podasz w nim PESEL – automatycznie złożysz wniosek o profil zaufany, który musisz potwierdzić.

6. Zaloguj się na założone konto.

7. Zacznij korzystać z ePUAP. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jeśli masz konto na ePUAP.

 

Poniżej filmik z instrukcją krok po kroku:

Mamy założony profil zaufany, czyli możemy zalogować się do CEIDG i założyć firmę 🙂

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565).

Przechodzimy więc do kroku 2, czyli założenie firmy:

2. Założenie firmy, rejestracja w CEIDG.

Poniżej instrukcja krok po kroku (a niżej filmik, też krok po kroku):

 1. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek, przygotuj kilka rzeczy:
 • wiedz, że w nazwie firmy będzie Twoje imię i nazwisko, ale przed możesz wpisać nazwę własną firmy, więc przygotuj ją 🙂
 • ustal, od kiedy faktycznie ma działać firma: i nieważne, czy to będzie data przeszła, czy przyszła, chodzi o datę. I mały hint (tak, legalny :)), dla zus-u przy składkach zus liczy się pełen miesiąc, więc jeśli zarejestrujesz firmę np. od 02.05, zamiast od 01.05, to będziesz mieć nie 6, a 7 miesięcy ulgi na start (co to jest, piszę poniżej, kto może z niej skorzystać, MOŻE, a nie MUSI :))
 • kod PKD, podaję wszystkie dla sprzedaży przez internet. Tak: musi być wpisany, aby można było działać w danym zakresie, tak: można dopisać i wykreślić, tak: może być wpisane ale nie trzeba w tym działać, tak: zmiany: dopisanie, wykreślenie jest bezpłatne i można to zrobić online. PKD, które wpiszemy dla sprzedaży przez internet: 47.91.Z – może być jak główna, jako sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, pozostałe: to cała sekcja G: handel hurtowy i detaliczny : Sekcja G
 • wybrana forma opodatkowania
 • Kilka danych, które będzie trzeba wpisać we wniosku: Seria i numer dokumentu tożsamości:
  PESEL:
  NIP: (jak nie znasz, to też taka informacja:))
  Imię ojca i matki:
  Miejsce i data urodzenia:
  Adres zamieszkania:
  Adres zameldowania:
  Adres korespondencyjny:
  Adres prowadzenia działalności gospodarczej:
  Nazwa firmy:
  Od kiedy rozpoczęcie działalności:
 • sprawdź czy nie podlegasz wpisowi  do BDO, śmiało proszę pisać :  więcej o BDO i załatwianie formalności 
Forma opodatkowania Zasady ogólne – skala podatkowa

(zobacz szczegóły)

Podatek liniowy

(zobacz szczegóły)

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

(zobacz szczegóły)

Stawka podatkowa 17% a po przekroczeniu dochodu 85.528 zł stawka 32% 19% niezależnie od dochodu
Terminy płacenia zaliczek na podatek co miesiąc, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym;

co kwartał do 20. dnia miesiąca po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka (dotyczy tzw. małych podatników, których przychody nie przekroczyły 2 mln euro oraz przedsiębiorców rozpoczynających działalność 

w sposób uproszczony (zaliczki w wysokości 1/12 kwoty wynikającej z zeznania rocznego za poprzednie lata)

co miesiąc, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym;

co kwartał do 20. dnia miesiąca  po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka (dotyczy wyłącznie tzw. małych podatników, których przychody nie przekroczyły 2 mln euro oraz przedsiębiorców rozpoczynających działalność)

w sposób uproszczony (zaliczki w wysokości 1/12 kwoty wynikającej z zeznania rocznego za poprzednie lata)

Nie występują zaliczki. Podatek ryczałtowy wpłaca się co miesiąc do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, którego podatek dotyczy (za wyjątkiem grudnia, za który podatek należy wpłacić w terminie złożenia zeznania rocznego, tj. do 31 stycznia). Kontynuujący działalność mają możliwość wpłaty podatku w formie kwartalnej, jeżeli w poprzednim roku nie przekroczą 25.000 euro przychodów
Wymagany rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej Podatkowa księga przychodów i rozchodów, jeżeli przychody netto nie wyniosły co najmniej równowartości 2 mln euro. Po przekroczeniu progu obowiązek przejścia na księgi rachunkowe (pełna księgowość). Dodatkowo inne ewidencje wymagane przepisami (przebieg pojazdu; ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) Jak przy skali podatkowej Ewidencja przychodów, ewidencja wyposażenia, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Sposób rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne  Zapłacone składki zmniejszają podstawę opodatkowania Zapłacone składki zmniejszają podstawę opodatkowania Zapłacone składki zmniejszają przychód do opodatkowania
Sposób rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne Zapłacone składki odliczane od podatku do wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki Zapłacone składki odliczane od podatku do wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki
Możliwość pomniejszenia o koszty uzyskania przychodów TAK TAK NIE
Termin składania rozliczenia rocznego Do 30 kwietnia następnego roku za poprzedni rok Do 30 kwietnia następnego roku za poprzedni rok Do 31 stycznia następnego roku za poprzedni rok obrotowy
Symbol formularza PIT-36 PIT-36L PIT-28
Warunki zmiany formy opodatkowania Możliwa zmiana na inną formę PIT. Zmianę należy zgłosić do urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągniesz pierwszy w roku podatkowym przychód (albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągniesz w grudniu roku podatkowego). przypadku przejścia na kartę podatkową należy do 20. stycznia złożyć do urzędu skarbowego wniosek na formularzu PIT-16 Jak przy skali podatkowej Możliwa zmiana na  skalę podatkową, podatek liniowy lub kartę podatkową. Można tego dokonać nawet w ciągu roku podatkowego. Konieczne jest zawiadomienie właściwego urzędu skarbowego. W przypadku przejścia na kartę podatkową należy do 20. stycznia złożyć do urzędu skarbowego wniosek na formularzu PIT-16
Uwagi Brak kwoty wolnej od podatku Ryczałt mogą opłacać podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania, a jeżeli ją już prowadzili, mogą ją wybrać, jeżeli ich przychody w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 250 000 euro. Opodatkowanie tą formą jest wykluczone przy niektórych rodzajach działalność

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-firme-jednoosobowa-samozatrudnienie/co-powinienes-wiedziec-zanim-zarejestrujesz-firme-w-urzedzie/wybor-formy-opodatkowania-dzialalnosci-i-rodzaje-ksiegowosci

 

2. Wchodzimy na stronę CEIDG

W górnym prawym rogu, wybieramy zaloguj 

Wybieramy Login.gov.pl (i logujemy się poprzez utworzone konto epuap (patrz krok 1) wybierając Profil Zaufany

Zaloguj się za pomocą loginu i hasła, lub poprzez logowanie do swojego banku.

Czas założyć działalność gospodarczą:

Wybieramy, operacje we wpisie: załóż działalność gospodarczą

Wypełniamy nowy wniosek i dajemy dalej:

Wypełniamy wniosek i podajemy dane, zgodnie z wnioskiem, czyli jak imię, to wpisujemy imię itd.:) To co na czerwono, musi być wypełnione, jeśli jest coś na czerwono, to nie wyślemy wniosku.

W przypadku, gdy nie znasz NIP ani REGON (nie była wcześniej prowadzona firma), to dokładnie tak zaznacz (pole pod numerem: nie posiadam numeru). NIP I REGON zostanie nadany automatycznie, z doświadczenia wiem, że trwa to od 1 do 3 dni roboczych (nie spotkałam się, aby trwało to dłużej).

W dalszej części wypełnia się od kiedy obowiązuje data powstania obowiązku składek ZUS: to będzie ta sam, co data powstania firmy. Możesz zgłosić się samodzielnie od razu, ale nasze biuro zrobi to za ciebie, więc nie musisz tego robić w tym momencie:)

Jak wszystkie pozycje są wypełnione (pamiętaj o wpisaniu PKD, oraz poprawnej formy podatkowej, którą wcześniej ustaliłeś z nami, lub samodzielnie:)), to dajemy dalej (na samym dole).

Upewnij się, że na samym początku zalogowałeś się kontem epuap do CEIDG, jeśli tak, dajesz dalej i podpisujesz wniosek rejestracji:

 

 

PODPISZ i WYŚLIJ WNIOSEK

Pamiętaj o wydrukowaniu wniosku do PDF 🙂

Gratuluję, właśnie Twoja firma została założona i możesz oficjalnie i legalnie działać.

Dalszy krok to kontakt z twoją księgową (lub samodzielne) złożenie VAT-R na VAT. Sprawdź i ustal czy musisz być płatnikiem VAT

 

I poniżej filmik, gdzie opisane jest to co wyżej, w formie filmiku:)

 

 

Nasze biuro zajmuje się:

 • założeniem firmy
 • rejestracją firmy do zus
 • bierze pełnomocnictwa do zus i urzędu skarbowego
 • udostępniamy dla naszych klientów bezpłatnie system do fakturowania online

 

Jeśli chodzi o sprzedaż internetową, może wejść kilka obowiązków, sprawdzimy czy wszystko Ciebie dotyczy, również zajmujemy się obowiązkami rejestracyjnymi:

 • kasa fiskalna – jeśli sprzedajesz dla osób prywatnych standardowo należy mieć kasę fiskalną. Nie dotyczy to sprzedaży dla firm. Oto lista branż, gdzie nie można działać bez kasy fiskalnej: Wszystko o kasach fiskalnych
 • chcąc sprzedawać poza Polskę, należy pamiętać, że przed pierwszą sprzedażą trzeba zarejestrować się na VAT UE, nie ma rejestracji: nie wolno sprzedawać, proste, tak po prostu jest, więc najpierw dopełniamy tego obowiązku. Warto od razu się zarejestrować na VAT i być vatowcem, zwłaszcza, jeśli współpracujemy z firmami. Wszystko o podatku VAT w handlu zagranicznym
 • wpis do BDO, śmiało proszę pisać :  więcej o BDO i załatwianie formalności 

 

Ile to kosztuje na start? Co musisz opłacać jako przedsiębiorca:

 • zarejestrowanie firmy: jest darmowe, nie ma opłat
 • składki zus: jako nowa firma (nie prowadziłeś wcześniej działalności), masz ulgę na start. Oznacza to, że przez 6/7 miesięcy jest opłacana tylko składka zdrowotna, na rok 2020 wynosi ona 362,34 zł, Prawie całą składkę, a dokładnie 312,02 zł odliczysz od podatku (jeśli będzie wychodził), to też Twoje ubezpieczenie, jeśli będziesz chciał iść do lekarza. Pierwszy zus, jeśli firmę założyć w kwietniu, zapłacisz do 10.05
 • księgowość: możesz prowadzić sam, lub poprzez nasze biuro
 • podatek dochodowy i VAT: w zależności od sprzedaży i dochodu, opłacany jest odpowiednio do 20 i do 25 dnia następnego miesiąca (dokumenty za kwiecień rozliczamy w maju, więc pierwsze opłaty będą w maju)

To póki co najważniejsze.

Warto handlując online, poza wykorzystaniem mediów społecznościowych, mieć swój sklep internetowy, zapytaj o ofertę

Śmiało proszę pisać swoje pytania na mail: kontakt@kdbiuro.com

Wybrane odpowiedzi pojawią się jako wpis na naszej stronie 🙂