Ośrodek psychoterapii i rozwoju
Gracjana Pawlak
ul. Niecała 2g
65-245 Zielona Góra
tel. 607 349 941

- psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób dorosłych;

- konsultacji w zakresie budowania i rozwoju zespołów oraz świadomego przywództwa dla liderów i organizacji;

- superwizji indywidualnej i grupowej dla pomagaczy i instytucji opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych, medycznych, sądów, policji itp.;

- szkoleń i grup rozwojowych dla firm i instytucji na zlecenie w tematyce budowania zespołów, przywództwa oraz szeroko rozumianego rozwoju osobistego.