Nowy limit jednorazowej amortyzacji – czy zawsze?

Rozliczenie roczne emerytów i rencistów 2017
20 lutego 2018
Emeryt na swoim i składki ZUS
27 lutego 2018

Nowy limit dotyczy tylko nowych środków trwałych, zakupionych po 1 stycznia 2018 roku – wszystkie zakupione wcześniej oraz ich ulepszenia, nadal w limicie jednorazowych odpisów w koszty do 3500 zł netto (brutto w przypadku nie będących czynnym podatnikiem VAT).

art. 22g ust. 17 updof i art. 16g ust. 13 updop, ma zastosowanie do składników majątku przyjętych do używania po dniu 31.12.2017.