Firma czy jej brak..czyli przepisy od marca 2018

Emeryt na swoim i składki ZUS
27 lutego 2018
Kasy fiskalne 2019 – zwolnienia
10 października 2018

Od marca 2018 roku wprowadzono szereg zmian dotyczących tworzenia i ulg dla nowych firm.  Jeśli chodzi o nowe działalności utworzono pakiet na start, w którego skład wchodzi:

  • działalność nierejestrowana
  • ulga na start

Przepisy wejdą w życie na 30 dni po ich ogłoszeniu w marcu, czyli najprawdopodobniej w kwietniu już wszystkie ustawy powinny być aktywne, a w ich skład wchodzą:

Prawo Przedsiębiorców

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Działalność nierejestrowana

Prawo do skorzystania z nowych przepisów i przetestowania swojego pomysłu na biznes, bez większego obciążenia, ma każdy kto:

- nie prowadził działalności gospodarczej w ostatnich 5 latach (nie dotyczy podmiotów prawnych, tylko osób fizycznych). Aktualnie przez okres marca i kwietnia trwa okres przejściowy, skracający ten czas do 1 roku

- przychód (nie dochód czyli nie odejmujemy kosztów) nie będzie przekraczał kwoty połowy najniższej płacy minimalnej, w 2018 roku będzie to kwota 1050 zł

- działalność nie wymagająca zezwoleń, licencji, koncesji

- będzie prowadzić działalność samodzielnie, jednoosobowo

To, że działalność nie jest zarejestrowana, nie oznacza, że istnieje zwolnienie od podatku. Nie zapłacimy składek zus jednak podatek dochody już tak, obowiązują tutaj zasady ogólne, rozliczysz je w PIT37 wraz z innymi przychodami. Warto pamiętać tutaj o odkładaniu co miesiąc na zaliczkę na podatek dochodowy (18%,)
Sprzedaż należy ewidencjonować: zarówno wystawimy rachunek uproszczony dla kupującego lub ewidencję bezrachunkową sprzedaży Poniżej wzory do pobrania:

Ewidencja bezrachunkowa

Rachunek uproszczony

Uproszczona ewidencja przychodów i rozchodów
W momencie gdy przekroczymy limit określony zwolnieniem, mamy 7 dni na zarejestrowanie działalności, więcej o tym: Firma krok po kroku
Decydując się na działalność nierejestrowaną, warto dowiedzieć się również o obowiązkach VAT, prowadzeniu kasy rejestrującej, czy umów z dostawcami dla podmiotów nie będących firmą.
Po więcej zapraszamy Kontakt

Ulga na start

Zwolnienie ze składek przez pierwsze 6 miesięcy działalności, dotyczy jedynie zwolnienia z opłacania składek społecznych, składkę zdrowotną nadal będziemy opłacać (w 2018 roku 319,94 zł) i mamy nadal 7 dni na zarejestrowanie się do ZUS-u.

Po 6 miesiącach przez 2 lata mamy prawo do małego zus-u.
Z ulgi na start nie skorzystają wszyscy przedsiębiorcy, nie będzie ona dotyczyła tych, którzy:nie posiadają prawa do małego zus-su, tj. w okresie 5 lat prowadzili działalność gospodarczą, rozpoczynają działalność ale świadczą usługi dla byłego pracodawcy w przeciągu dwóch lat wstecz i ich zakres czynności pokrywał się z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Ulga na start dotyczy tylko nowych przedsiębiorstw, osób fizycznych.