Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe KD

Księgowość, finanse, płace i kadry, obsługa administracyjna biura, tworzenie stron internetowych
Biuro rachunkowe KD
Biuro rachunkowe KD19 hours ago
Rząd ostatecznie porzucił koncepcję wydłużenia okresu ulgowych składek ZUS z dwóch do trzech lat. Wiadomo za to, że już od przyszłego roku wejdzie w życie półroczne zwolnienie z ZUS dla nowych firm. Natomiast najmniejsze firmy nie będą musiały rejestrować się w ogóle.

Przypomnijmy, że koncepcja wydłużenia okresu obowiązywania obniżonych składek ZUS pojawiła się już w czerwcu tego roku. Co ciekawe, z pomysłem tym wyszło samo kierownictwo ZUS. Pisaliśmy o tym tutaj.

Trzy miesiące później pomysł zaczął się materializować, gdy Ministerstwo Pracy opublikowało gotowy projekt ustawy przewidujący wydłużenie ulgi dla nowych firm do 36 miesięcy (o szczegółach pisaliśmy tutaj). Mało tego, sama szefowa ZUS postulowała wówczas rozszerzenie dłuższej ulgi na szerszy krąg przedsiębiorców, tj. skonstruowanie jej w taki sposób, aby ulga dotyczyła nie tylko firm zakładanych od 2018 roku, ale również firm założonych w latach poprzednich czyli w okresie 2016-2017. Problem ten szczegółowo opisywaliśmy w tym artykule.

Opublikowane we wrześniu przepisy dotyczące wydłużonej, 3-letniej ulgi składkowej przewidywały, że przez pierwsze dwa lata działalności, przedsiębiorca płaciłby składki preferencyjne na dotychczasowych zasadach (czyli od podstawy wymiaru stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia), natomiast w trzecim roku ulga zmniejszałaby się w ten sposób, że podstawę wymiaru stanowiłoby 60% minimalnej pensji.

Niestety, wszystko wskazuje na to, że rząd porzucił pomysł wydłużenia ulgi do 3 lat. Według informacji przekazanych przez PB, w ostatnim czasie doszło bowiem do tarcia między Ministerstwem Pracy a Ministerstwem Rozwoju. Trzyletnią preferencję w ZUS forsował pierwszy z resortów. Drugi zaś obstawał przy pomyśle wprowadzenia całkowitego zwolnienia ze składek ZUS przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności.

Nie do końca wiadomo, dlaczego oba pomysły nie mogły zostać zrealizowane jednocześnie (zwolnienie nie wykluczało bowiem dodatkowej, dłuższej ulgi). Dość powiedzieć, że jeden z resortów ostatecznie musiał zrezygnować ze swojego pomysłu. I był to właśnie resort Pracy ze swoim - gotowym już - projektem wydłużonej ulgi. Jak informuje na swoich łamach PB, biuro prasowe resortu Pracy poinformowało oficjalnie, iż:

"Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podjął decyzję o zaprzestaniu dalszych prac nad projektem ustawy."

Potwierdzenie tego faktu możemy znaleźć na stronach internetowych Sejmu, gdzie po projekcie tym nie ma już śladu.

Ostatecznie więc do realizacji przekazany został projekt ministra Morawieckiego zawarty w Konstytucji Biznesu. Zakłada on wprowadzenie całkowitego zwolnienia ze składek ZUS dla nowo rejestrowanych firm. Zerowe składki mają obowiązywać przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Dopiero po upływie pół roku od założenia firmy, przedsiębiorca będzie zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczeń w ZUS.

Półroczne zwolnienie z ZUS nie wyklucza jednak możliwości późniejszego skorzystania ze składek preferencyjnych. Po upływie półrocznego, bezskładkowego okresu prowadzenia działalności, przedsiębiorca będzie mógł bowiem dodatkowo skorzystać z prawa do opłacania obniżonych składek ZUS przez kolejne dwa lata działania firmy (a nie przez 3 lata, jak chciało tego Ministerstwo Pracy). Dwuletnie ulgowe składki kalkulowane będą na dotychczasowych zasadach. Obecnie znamy już wysokość obniżonych składek, jakie obowiązywać będą w 2018 roku.

Oprócz półrocznego zwolnienia, które przysługiwać będzie każdej nowej firmie, nowe przepisy wprowadzają również pojęcie działalności nierejestrowanej. Osoby, które osiągają przychody nie wyższe niż 50% minimalnego wynagrodzenia, w ogóle nie będą miały obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej, a więc również odprowadzania z tego tytułu składek ZUS. Zgodnie więc z nowymi przepisami, w 2018 roku nie będą musiały rejestrować działalności osoby, których miesięczne przychody nie przekraczają kwoty 1050 zł.

Oba rozwiązania, tj. zarówno działalność nierejestrowana, jak i półroczne zwolnienie ze składek ZUS stanowią element tzw. Konstytucji Biznesu. Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że nowe ustawy zaczną obowiązywać od marca 2018 roku.

Źródło: https://zus.pox.pl/zus/3-letnia-ulga-w-zus-skasowana-bedzie-polroczne-zwolnienie.htm
Biuro rachunkowe KD
Biuro rachunkowe KD6 days ago
Przypominamy, 20-stego mija termin zapłaty zaliczek na:

- zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 41 ustawy o PIT.
- podatek dochodowy od podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy oraz z emerytur i rent z zagranicy, z tytułu osobiście wykonywanej działalności, np. literackiej, artystycznej.
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną jednolitą 19 proc. stawką podatku.
- podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy.
- podatek dochodowy od osób fizycznych - wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło wypłaconych w poprzednim miesiącu.
- ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
- zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.
Biuro rachunkowe KD
Biuro rachunkowe KD1 week ago
Dziękujemy, że jesteście z nami! 🙂

http://www.oferteo.pl/biuro-rachunkowe/zielona-gora
Biuro rachunkowe KD
Biuro rachunkowe KD2 weeks ago
E-składka w pytaniach i odpowiedziach, zgodnie z danymi ze strony ZUS:

W związku z wprowadzeniem nowych zasad opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, wchodzących w życie już od 1.01.2018 r. ZUS publikuje na bieżąco odpowiedzi na nowo pojawiające się pytania ubezpieczonych i płatników. Oto ich kolejna porcja.

Jak sprawdzić, czy mój numer rachunku składkowego jest poprawny?
Możesz sprawdzić swój numer, korzystając z wyszukiwarki na naszej stronie, w każdej naszej placówce lub w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel. 22 560 16 00). W Twoim rachunku musi być nasz numer identyfikacyjny 60000002, a jego ostatnie 10 cyfr to Twój numer NIP.

Co mam zrobić, jeśli w moim numerze rachunku składkowego jest nieprawidłowy NIP?
W Twoim numerze rachunku składkowego jest NIP, z którym zgłosiłeś się do nas jako płatnik składek. Jeśli NIP jest błędny, skontaktuj się z nami. Sprawdzimy Twoje dane identyfikacyjne.

Co trzeba wpisać w tytule przelewu?
Od 1 stycznia 2018 r. musisz wpisać na przelewie tylko: kwotę składki, nadawcę i odbiorcę płatności oraz numer rachunku składkowego.

Obecnie korzystam z formatki przelewu do ZUS. Czy w nowym roku będę opłacać składki zwykłym przelewem krajowym?
Od 1 stycznia 2018 r. będziesz robić zwykły przelew, taki, jakim płacisz np. za gaz czy telefon.

Zatrudniam pracowników i zleceniobiorców. Czy od 1 stycznia 2018 r. składki za nich mam wpłacać jednym przelewem razem ze składkami za siebie na ten sam numer rachunku?

Tak. Od 1 stycznia będziesz robić tylko jeden przelew. Nie ma znaczenia, czy zatrudniasz pracowników, czy samodzielnie prowadzisz firmę. Nie jest też istotne, na ile funduszy i ubezpieczeń opłacasz składki.

Gdzie szukać informacji o nowych zasadach opłacania składek?
Organizujemy bezpłatne seminaria „e-Składka– nowy wymiar rozliczeń”. O tym, gdzie i kiedy się one odbywają, można przeczytać na stronie www.zus.pl w zakładce „Wydarzenia i szkolenia”. Przygotowaliśmy też broszurę i ulotkę, które udostępniliśmy na naszej stronie internetowej www.zus.pl/eskladka. Będzie można także skorzystać ze szkolenia elektronicznego

Czy jeśli się pomylę i wpłacę składki na błędny numer rachunku, to będę musiał zapłacić odsetki za zwłokę?
Jeśli otrzymamy wpłatę po terminie płatności składek, pobierzemy należne odsetki. Dlatego zanim zrobisz przelew, upewnij się, czy na pewno wpisałeś poprawny numer rachunku składkowego.

Jak mogę sprawdzić, czy nie zalegam ze składkami?
Możesz złożyć do nas wniosek o ustalenie salda na Twoim koncie. Taką informację znajdziesz również na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Jak opłacić składki za grudzień 2017 r., których termin płatności jest w styczniu 2018 r.?
Jeśli chcesz opłacić składki za grudzień 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (tj. przed terminem ich płatności), to robisz to na dotychczasowych zasadach. Robisz zatem przelewy odrębnie na każde ubezpieczenie albo fundusz:
83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 – na ubezpieczenia społeczne,
78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 – na ubezpieczenie zdrowotne,
73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 – na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 – na Fundusz Emerytur Pomostowych.
Jeżeli chcesz opłacić składki za grudzień 2017 r. w styczniu 2018 r., to wystarczy, gdy zrobisz jeden przelew na Twój numer rachunku składkowego.
Dotychczasowe rachunki bankowe do wpłat składek będą zamknięte.

Do kogo ZUS wyśle informację o indywidualnym numerze rachunku, jeśli mam pełnomocnika?
Informację o indywidualnym numerze rachunku wyślemy wyłącznie do Ciebie (do płatnika składek) na podany przez Ciebie i zapisany na Twoim koncie adres do korespondencji lub adres siedziby (jeśli nie podałeś adresu do korespondencji).

Źródło: zus.pl
Biuro rachunkowe KD
Biuro rachunkowe KD1 month ago
Przypominamy, dzisiaj już 20-sty, więc pamiętajmy, że do dzisiaj należy zapłacić:

- podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń, umów zleceń i o dzieło, wypłaconych w poprzednim miesiącu

- podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy

- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowy 19%

- pobrany zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 41 ustawy o PIT

- podatek dochodowy od podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy oraz z emerytur i rent z zagranicy, z tytułu osobiście wykonywanej działalności, np. literackiej, artystycznej

- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

- zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych
Biuro rachunkowe KD
Biuro rachunkowe KD2 months ago
Podatki 2018: Rząd przyjął projekt podnoszący kwotę wolną

Z początkiem 2018 r. kwota wolna od podatku dochodowego PIT zostanie podniesiona z 6 600 do 8 000 zł – wynika z projektu nowelizacji, który przyjął we wtorek rząd. Zmiany będą korzystne dla najmniej zarabiających. W przypadku zdecydowanej większości podatników wysokość kwoty wolnej pozostanie bez zmian.

„Proponuje się podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu 8 000 zł, co będzie miało wpływ na równomierność opodatkowania w proporcji do możliwości płatniczych podatników. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają bowiem nawet niewielkie dochody, co z punktu widzenia poboru i obsługi podatku jest nieracjonalne” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W przyjętym projekcie zaproponowano podniesienie kwoty wolnej od podatku dochodowego PIT do 8 000 zł. Jednocześnie utrzymana zostanie degresywna kwota wolna dla dochodów, które stanowią podstawę opodatkowania przekraczającą 8 000, lecz nieprzekraczającą 13 000 zł, a także dla dochodów na poziomie od 85 528 do 127 000.

Zmian nie odczują podatnicy zarabiający ponad 13 000 zł, ale nie więcej niż 85 528 zł.
„Skutkiem podwyższania kwoty wolnej od podatku będzie wzrost dochodów pozostających w dyspozycji podatników” – wskazuje Ministerstwo Finansów.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 29 września 2017 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt został przyjęty przez rząd 2 października br.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

Projekt ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12300402/12445416/12445417/dokument310548.pdf

Źródło: https://www.podatki.biz/artykuly/podatki-2018-rzad-przyjal-projekt-podnoszacy-kwote-wolna_16_36102.htm